Diensten

Salarisadministratie

Salarissen, vergoedingen, uitkeringen en inhoudingen correct en tijdig kunnen betalen. De loonheffingen, pensioenpremies en andere afdrachten goed en tijdig aangeleverd en betaald. Dat is specialistisch en precies werk en vereist actuele kennis van en ervaring met salarisadministratie en alles wat daar bij komt kijken. Klanten hebben direct toegang tot en inzicht in de eigen salarisadministratie en kunnen online en realtime overzichten en resultaten inzien. Lees hier meer…

Personeelszaken

Een goede en juridisch correcte arbeidsovereenkomst met je werknemers afsluiten. De indiensttreding goed en snel geregeld. Voor elke werknemer een online en altijd volledig personeelsdossier. Tijdig een signaal bij aflopende arbeidsovereenkomsten en andere belangrijke veranderingen, zodat je tijdig de juiste beslissing kunt nemen. En altijd de mogelijkheid tot overleg met jouw afdeling P&O. Meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen als afdeling P&O, lees hier verder…

Uren-, verzuim- en verlofregistratie

Een volledig naar de wensen van de klant in te richten urenregistratiesysteem dat eenvoudig is in gebruik. Werknemers kunnen per dag de eigen uren registreren. Leidinggevende hebben de mogelijkheid om de uren van werknemers te controleren en goed te keuren. Op elk moment hebben werknemers inzicht in de eigen uren en verlofsaldi. Lees hier meer over de mogelijkheden…

Verzuimbegeleiding en casemanagement

De aanpak van Buro P&O is gericht op het voorkomen van verzuim. Wordt een werknemer toch arbeidsongeschikt, dan begeleiding wij leidinggevende en werknemer bij het herstel en de re-integratie. Wij maken voor jullie de afspraken met de bedrijfsarts en zorgen dat tijdig de juiste stappen worden genomen, zodat de verplichtingen uit de Wet verbetering Poortwachter worden nagekomen. Altijd met aandacht voor de situatie van de zieke werknemer en het werk om een snelle maar goede terugkeer op het werk mogelijk is. Lees hier meer wat je van ons mag verwachten…

Personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden

Een goed personeelsbeleid is het halve werk. Vervolgens ondersteunen wij de werkgever en leidinggevenden een goede manager te zijn en het correct toepassen van het beleid, de werkafspraken en arbeidsvoorwaardenregelingen. Open en eerlijk, duidelijk en eenduidig, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Samen met ons een (moeilijk) gesprek voorbereiden, een taakomschrijving maken, een vacature opstellen, reorganiseren of een verbetertraject opzetten. Benieuwd wat je ons nog meer kan vragen…

Workshops en trainingen

Heb je behoefte aan een workshop of training op het gebied van arbeidsrecht, personeel of organisatie. Buro P&O heeft een breed aanbod van workshops en trainingen als het gaat om gesprekstechnieken, arbeidsrecht, verzuimbegeleiding, disfunctioneren en het verbeterplan, feedback geven en ontvangen, betrekken en motiveren werknemers en ontslag. Lees meer…