Personeelszaken

Uw personeelszaken door Buro P&O voor u volledig geregeld en online beschikbaar via ons online personeelsadministratie. Praktisch, eenvoudig te benaderen en goedkoop voor werkgevers. U kunt de personeelszaken laten regelen door Buro P&O voor € 25,00 per werknemer per maand en vanaf 1 werknemer. In ons online personeelsadministratiesysteem worden de gegevens van werknemers opgevoerd, arbeidsovereenkomsten, salaris en arbeidsvoorwaarden geregistreerd en een compleet online personeelsdossier bijgehouden. Daarnaast worden alle noodzakelijke en gewenste contracten, brieven en andere documenten voor u opgesteld. Online kunt u uw personeelsadministratie en de personeelsdossiers van uw werknemers raadplegen.

Met het uitbesteden van de personeelszaken nemen wij u veel werk uit handen. Uw personeelsadministratie en de personeelsdossiers van uw werknemers zijn online beschikbaar en u ontvangt signalen op onder andere aflopende contracten, functioneringsgesprekken en stappen in de verzuimbegeleiding. Daarnaast ontvangt u gevraagd en ongevraagd advies van Buro P&O bij het aannemen van werknemers, geven en verlengen van contracten, salaris en arbeidsvoorwaarden, het functioneren van werknemers en het houden van gesprekken met werknemers.

Logo Buro P&O

Naast het regelen van de personeelszaken en opstellen van alle daarmee samenhangende overeenkomsten, formulier en documenten, is het de doelstelling van Buro P&O, u een betere personeelsmanager te maken en uw werknemers betrokken en gemotiveerd te houden.

Uw Afdeling P&O

Het is ook mogelijk om uw salarisadministratie en uren-, verzuim- en verlofadministratie aan Buro P&O uit te besteden. Besteed u zowel de salarisadministratie als de personeelszaken uit aan Buro P&O, dan krijgt u de uren-, verzuim- en verlofadministratie er gratis bij en heeft u met ons uw eigen afdeling P&O die u adviseert, uw personeelszaken regelt en uw salarisadministratie verzorgt. Contracten, brieven en documenten worden voor u opgesteld en online worden de personeelsdossiers bijgehouden. Daarnaast ontvangt u signaleringen op alle door u gewenste gebeurtenissen. Klik hier om inzicht te krijgen in wat u krijgt als u gebruik maakt van ‘Uw Afdeling P&O’.