Personeelszaken

Uw personeelszaken door Buro P&O voor u volledig geregeld en online beschikbaar via ons online personeelsadministratie. Praktisch, eenvoudig te benaderen en goedkoop voor werkgevers. U kunt de personeelszaken laten regelen door Buro P&O voor € 25,00 per werknemer per maand en vanaf 1 werknemer. In ons online personeelsadministratiesysteem worden de gegevens van werknemers opgevoerd, arbeidsovereenkomsten, salaris en arbeidsvoorwaarden geregistreerd en een compleet online personeelsdossier bijgehouden. Daarnaast worden alle noodzakelijke en gewenste contracten, brieven en andere documenten voor u opgesteld. Online kunt u uw personeelsadministratie en de personeelsdossiers van uw werknemers raadplegen.

Klantverhaal: Op het moment dat er iets gebeurt rondom mijn werknemers, of het nou een vraag is over verlof, een ziekmelding of omdat ik een nieuwe werknemer aan wil gaan nemen, dan neem ik direct contact op met Buro P&O. Zij leggen mij niet alleen uit wat er moet gebeuren, maar nemen het werk ook echt uit handen. Zo hoef ik bij het aannemen van een nieuwe werknemer alleen maar de persoonlijke gegevens door te geven en vervolgens wordt contact met mij opgenomen en krijg ik advies over het arbeidscontact dat moet worden opgesteld en wordt vervolgens alles geregeld voor deze nieuwe werknemer. Alleen het contact met de werknemer moet ik zelf onderhouden, maar dat vind ik niet meer dan logisch, want ik moet met deze nieuwe werknemer gaan werken. Vroeger was dat wel anders en moest ik zelf aan duizend en één dingen denken en alles zelf regelen. Dat ging ten koste van mijn eigen werktijd en er ging nogal eens wat mis. Zo was ik vergeten dat het contract van één van mijn werknemers afliep en omdat hij gewoon kwam werken, zat ik nog een jaar aan deze werknemer vast. Dat zal me nu niet meer gebeuren, want ik ontvang tijdig allerlei signalen en kan door de adviezen ook tijdig de juiste beslissingen nemen.

Met het uitbesteden van de personeelszaken nemen wij u veel werk uit handen. Uw personeelsadministratie en de personeelsdossiers van uw werknemers zijn online beschikbaar en u ontvangt signalen op onder andere aflopende contracten, functioneringsgesprekken en stappen in de verzuimbegeleiding. Daarnaast ontvangt u gevraagd en ongevraagd advies van Buro P&O bij het aannemen van werknemers, geven en verlengen van contracten, salaris en arbeidsvoorwaarden, het functioneren van werknemers en het houden van gesprekken met werknemers.

Naast het regelen van de personeelszaken en opstellen van alle daarmee samenhangende overeenkomsten, formulier en documenten, is het de doelstelling van Buro P&O, u een betere personeelsmanager te maken en uw werknemers betrokken en gemotiveerd te houden.Logo Buro P&O

‘Uw Afdeling P&O’

Het is ook mogelijk om uw salarisadministratie en uren-, verzuim- en verlofadministratie aan Buro P&O uit te besteden. Besteed u zowel de salarisadministratie als de personeelszaken uit aan Buro P&O, dan krijgt u de uren-, verzuim- en verlofadministratie er gratis bij en heeft u met ons uw eigen afdeling P&O die u adviseert, uw personeelszaken regelt en uw salarisadministratie verzorgt. Contracten, brieven en documenten worden voor u opgesteld en online worden de personeelsdossiers bijgehouden. Daarnaast ontvangt u signaleringen op alle door u gewenste gebeurtenissen. Klik hier om inzicht te krijgen in wat u krijgt als u gebruik maakt van ‘Uw Afdeling P&O’.