Salarisadministratie

Werknemers verwachten dat zij hun salaris tijdig betaald krijgen en dat het salaris klopt. Het zal u als werkgever niet in dank worden afgenomen als dit niet het geval is. Correcte loonstroken en het tijdig betalen van het salaris is van positieve invloed op de loyaliteit en motivatie van werknemers. Een werknemer krijgt niet elke periode hetzelfde uitbetaald. Overwerk, toeslagen op uren, declaraties van onkosten en inhoudingen, moeten elke maand verwerkt worden. Een correcte salarisadministratie is daarom cruciaal, maar het vraagt specialistische kennis en accuraatheid in het bijhouden van de administratie.

Klantverhaal: Toen ik op het punt stond om mijn eerste werknemer aan te gaan nemen, heb ik mij verdiept in salarisadministratie en wat ik allemaal moet regelen om het salaris van mijn werknemer correct en tijdig te kunnen betalen. Ik ontdekte dat ik loonstaten moest aanleggen en allerlei informatie over mijn bedrijf, de werknemers en de arbeidsvoorwaarden moet vastleggen. Al snel had ik door dat het bijhouden van de salarisadministratie niet alleen tijd kost, maar ook kennis van het arbeidsrecht en de loonheffingen vereist. Buro P&O bood mij de mogelijkheid om tegen geringe kosten de volledige salarisadministratie uit te besteden. Daarnaast beantwoorden zij al mijn vragen en de vragen van mijn werknemers over de loonstroken, het salaris, de uitwerking van arbeidsvoorwaardenregelingen en de loonheffingen. Mijn werknemers krijgen eindelijk antwoord op hun vragen, begrijpen het daardoor beter en gaan weer gemotiveerd de werkvloer op. Ook krijg ik praktische adviezen waar ik direct mee verder kan.

Uw salarisadministratie compleet uitbesteden voor € 8,00 per werknemer per maand. U kunt zelf inloggen in de salarisadministratie in Uw afdeling P&O en de gegevens van uw werknemers bekijken of loonstroken downloaden.

U ontvangt elke periode tijdig en correcte loonstroken voor de werknemers, zodat u de salarissen kunt overmaken. U ontvangt tevens een uitdraai van de aangifte loonheffingen, die voor u wordt ingediend, zodat u de betaling kunt uitvoeren aan de belastingdienst. Maandelijks worden indien van toepassing de gegevens aangeleverd aan het pensioenfonds, zodat de pensioenadministratie altijd up-to-date is en de correcte opbouw van pensioen voor uw werknemers verzekerd is. Klik hier voor een compleet overzicht van wat u krijgt wanneer u de salarisadministratie aan Buro P&O uitbesteed.

Daarnaast is het ook mogelijk om uw personeelszaken en uren-, verzuim- en verlofadministratie aan Buro P&O uit te besteden.

Besteed u zowel de salarisadministratie als de personeelszaken uit aan Buro P&O, dan krijgt u de uren-, verzuim- en verlofadministratie er gratis bij. U heeft zo uw eigen complete afdeling P&O die u adviseert, uw personeelszaken regelt en uw salarisadministratie verzorgt.