Workshops en trainingen

Workshops en trainingen

Eén van de doelen van Buro P&O is onze klanten een betere personeelsmanager maken. Onze kennis en ervaring op het gebied van personeel willen wij echter niet alleen inzetten voor onze klanten. Ook andere werkgevers en leidinggevende mogen van onze kennis en ervaring profiteren. Daarom hebben wij een aantal workshops en trainingen opgezet die voor iedereen toegankelijk zijn.

Let op: deze trainingen worden online verzorgd via Microsoft Teams. Deze app is gratis te downloaden via: https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app

Dit najaar starten we met ons nieuwe trainingsprogramma en worden de volgende trainingen georganiseerd:

Maandag 6 september                 Ontslag: wat kan en mag werkgever eigenlijk wel?

Dinsdag 21 september                 Een goed functioneringsgesprek

Donderdag 7 oktober                   Omgaan met een zieke werknemer

Woensdag 20 oktober                  Hoe vind ik de beste kandidaat voor een vacature?

Dinsdag 2 november                    Arbeidsovereenkomsten en een juiste balans in personeel

Woensdag 17 november             Begeleiden van een niet goed functionerende werknemer

Ontslag; “Wat kan en mag ik eigenlijk wél?”

Voor wie:            Werkgevers, leidinggevenden en HR medewerkers

Inhoud:               Tijdens deze (online) training van 3 uur leer je wat wel kan en mag bij het ontslaan van een werknemer. Werknemers worden beschermd tegen (ongeoorloofd) ontslag. Dit is geregeld in het ontslagrecht en indien van toepassing de geldende cao. Het lijkt er soms op dat je als werkgever weinig mogelijkheden hebt als het aankomt op ontslag. Dat is gelukkig niet waar en er zijn meerdere goede redenen om werknemers te ontslaan. Voorwaarde is wel dat je als werkgever dit op de juiste wijze aanpakt en regelt. Tijdens deze online training leggen wij uit waar je je als werkgever aan dient te houden en welke stappen je moet zetten om een werknemer te kunnen ontslaan.

Datum en tijd:  Deze training wordt gegeven op maandag 6 september 2021 van 13:30 tot 16:30

Een goed functioneringsgesprek

Voor wie:           Werkgevers, leidinggevenden en HR medewerkers

Inhoud:              Tijdens deze (online) training van 3 uur leer je waarom functioneringsgesprekken zo belangrijk zijn en hoe je op een goede manier het functioneren van de werknemer, de organisatie en van jezelf bespreekbaar maakt. Daarnaast krijg je tips en handvatten voor het maken van goede werkafspraken, ontwikkelafspraken en verbeterafspraken en wordt uitgebreid stilgestaan bij de verslaglegging en het (tussentijds) evalueren van afspraken.

Datum en tijd:   Deze training wordt gegeven op dinsdag 21 september 2021 van 13:30 tot 16:30

Omgaan met een zieke werknemer

Voor wie:            Werkgevers en/of leidinggevenden en HR medewerkers

Inhoud:                Tijdens deze (online) training van 3 uur leer je wat de rechten en plichten zijn van jou als werkgever/ leidinggevende en de werknemer en hoe je ondanks alle verplichtingen samen met de werknemer actief kunt werken aan herstel en terugkeer in het werk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de stappen uit de Wet verbetering Poortwachter, het verzuimdossier en de beoordeling door het UWV na 2 jaar ziekte. 

Datum en tijd: Deze training wordt gegeven op donderdag 7 oktober 2021 van 13:30 tot 16:30

Hoe vind ik de beste kandidaat voor een vacature?

Voor wie:           Werkgevers, leidinggevenden en HR medewerkers

Inhoud:              Tijdens deze (online) training van 3 uur leer je om te voorkomen dat je een sollicitant aanneemt die eigenlijk niet bij jouw organisatie past. Het hele proces van een nieuwe werknemer vinden en aannemen kost veel tijd, energie en geld. Je leert hoe je een goed werving en selectieproces opzet, waar je op moet letten bij een eerste brievenselectie, hoe je goede sollicitatiegesprekken houdt en hoe je echt te weten komt of een sollicitant bij je past. Ook zal er aandacht zijn voor de vacature, het hebben van een goede taakomschrijving en wat goede wervingskanalen zijn. Aan het einde van de training heb je meer dan voldoende om zelf een succesvol wervings- en selectieproces op te zetten en uit te voeren.

Datum en tijd:   Deze training wordt gegeven op woensdag 20 oktober 2021 van 13:30 tot 16:30

Arbeidsovereenkomsten en een juiste balans in personeel

Voor wie:            Werkgevers, leidinggevenden en HR medewerkers

Inhoud:               Tijdens deze (online) training van 3 uur geven wij uitleg over welke verschillende arbeidsovereenkomsten er zijn wat deze inhouden. Daarnaast besteden we aandacht aan wat wel en wat juist niet in een arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. We gaan in op wat een goed personeelsbeleid is en wanneer er een juiste balans is tussen oproepkrachten, bepaalde tijd overeenkomsten en onbepaalde tijd overeenkomsten. Na de training ben je in staat om zelf goede beslissingen te nemen bij het aannemen en het verlengen van de overeenkomsten van je personeel.

Datum en tijd:   Deze training wordt gegeven op dinsdag 2 november 2021 van 13:30 tot 16:30

Begeleiden van een niet functionerende werknemer

Voor wie:            Werkgevers, leidinggevenden en HR medewerkers

Inhoud:               Tijdens deze (online) training van 3 uur leer je hoe je op een positieve en motiverende wijze het gesprek aan gaat met een werknemer die niet goed genoeg functioneert en goede werk- en verbeterafspraken kunt maken die bijdragen aan de ontwikkeling of verbetering van het functioneren van de werknemer. Ook wordt aandacht besteed aan de verslaglegging van gesprekken en dossieropbouw en het afspreken van evaluatiemomenten om te bepalen of afspraken worden nagekomen en de doelen worden gerealiseerd.

Datum en tijd:   Deze training wordt gegeven op woensdag 17 november 2021 van 13:30 tot 16:30

Aanmelden

Wil je deelnemen aan één of meer trainingen, stuur ons dan een mail waarin je duidelijk aangeeft welke training(en) je wilt volgen. Vervolgens ontvang je van ons een bevestiging van je deelname.

Deelname aan een training kost € 100,- (excl. btw.) per deelnemer. Annulering van deze training kan kosteloos tot één week (5 werkdagen) voor de geplande datum van de training. Annulering op een later moment betekent dat 100% van de kosten in rekening worden gebracht.

CONTACT

Wij zijn op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 uur telefonisch bereikbaar.
Via de mail zijn wij natuurlijk ook buiten kantoortijden bereikbaar.

Bezoekadres
Goudsesingel 100
3011 KD Rotterdam
T010 3033298
Einfo@buro-po.nl

Postadres
Bovenstraat 82
3077 BG Rotterdam